ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δυτικής Μάνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβία αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Μαντίνεια αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλτομιρά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Άι Γιάννα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Γερανού και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Λεφτίνι και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμουτσα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μερόπη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπαζιγέικα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιάδα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πραστοβά και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Αναγνώριση του οικισμού Στάρα και προσάρτησή του στο δήμο Δυτικής Μάνης

Εκτύπωση  Αρχείο csv