ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πύλου-Νέστορος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύλος από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάπια αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεντρούλια αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωρίον αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαράκες αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκη αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιές αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινικούς αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουνάκια αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρον αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλούπα Χάνι αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογόνιον αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαφλέσσας αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχόπουλον αποσπάται από το δήμο Παπαφλέσσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάλοβα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίκλαινα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα Πυλίας αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδασος αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραπόλακκα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππούλια αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακτηρία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύλα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλοδημαίικα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόνερον αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιό Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδα αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλεσιάδα αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφάσιον αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσινοχώρι αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο Νέστορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενοσιά αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμος αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδρινός αποσπάται από το δήμο Χιλιοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Αμουλάκι και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Ασπροχόρτι και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Βοζικέικα και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Γεφύρι και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλικά και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Καβουριανό και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρωνάκια και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Κούκουρας και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Λακούλες και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Λάμπες και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάλωνα και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Αναγνώριση του οικισμού Ρίον και προσάρτησή του στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Εκτύπωση  Αρχείο csv