ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λήμνου (Λέσβου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μύρινα από το δήμο Μυριναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σεργίτσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάλακον αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσική αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορπούλ αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερολιμήν αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπάσιον αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρδαί αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρος αποσπάται από το δήμο Ατσικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούδρος αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από το δήμο Μούδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάνος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγίσος Μώλος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλοι αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνός αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάσπακας αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλη αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θάνους αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατέος αποσπάται από το δήμο Μυριναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντιάς αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από το δήμο Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στο δήμο Λήμνου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μούδρου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv