ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λέσβου (Λέσβου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυτιλήνη από το δήμο Μυτιλήνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο Αγιάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απηδιά αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο Γέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο Ερεσού - Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο Ευεργέτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μανταμάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Μυτιλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο Πλωμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πολιχνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο Μηθύμνης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στο δήμο Λέσβου

Αναγνώριση του οικισμού Γλάρος και προσάρτησή του στο δήμο Λέσβου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Ταξιαρχών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Κεραμίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Μεσαγρού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Μεσοτόπου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Άγρας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Στύψης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Μυτιλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Απηδιάς Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Γλάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv