ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εορδαίας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πτολεμαΐς από το δήμο Πτολεμαϊδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάβρυσος αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβεστόπετρα αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείο Παντελίδης αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείο Πτολεμαίος αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερόν αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελεών αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδίκκας αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμανος αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροπηγή αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτεια αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιά Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Πτολεμαϊδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από το δήμο Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρχάρι αποσπάται από το δήμο Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόβουνον αποσπάται από το δήμο Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο Βερμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούφας αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδασσα αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναρράχη αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπόριον αποσπάται από το δήμο Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερμακιά αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυοχώρι αποσπάται από το δήμο Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάστη αποσπάται από την κοινότητα Βλάστης και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv