ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ναύπλιον

Ο οικισμός Πρόνοια προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Κατόγλι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Πλουμούσι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μερζές προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Απόβαθμοι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγροκήπιον του κ. Μιαούλη προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαφέραγα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αυγού αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοφίνι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίγκρι αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρεια αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Τιρυνθίδος (Τίρυνθος) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατόγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλουμούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απόβαθμοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγροκήπιον του κ. Μιαούλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μελισσιά προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μπολάτι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αυγού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Φιλιππή προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παναγιωτίτσα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παναγιωτίτσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φιλιππή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αβγό προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ποριώτικα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Προυντζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 177Α - 24/07/1906

Ο οικισμός Τζαφέραγα του δήμου μετονομάζεται σε Ασίνη

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βρωμόβρυση προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σταυριχώρι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σωληνάρι προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κοφίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοφινίου

Ο οικισμός Κατσίγκρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Άρεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρείας

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαϊτζίκου

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασίνης

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοφινίου

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Προυντζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Μερζές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρείας

Ο οικισμός Ποριώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαϊτζίκου

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασίνης

Ο οικισμός Μουράταγας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Σταυριχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊδαρίου

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιρίων

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσίου

Ο δήμος καταργείται

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ναυπλίου και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ναυπλίου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπλιον του δήμου

Ο οικισμός Πρόνοια του δήμου καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρτζιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ναυπλιέων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καραθώνα και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπλιέων

05/04/1981

Ο οικισμός Καραθώνα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπλιον του δήμου

ΦΕΚ 52Α - 07/04/1994

Ο οικισμός Άρια αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξώστης αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκάκια αποσπάται από την κοινότητα Λευκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πυργιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Κυριακή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εξώστης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Νέας Τίρυνθας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασκαλειό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναπίτσα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιβάρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολόν αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροπόδιον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρνεζαίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αρίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νέας Τίρυνθος μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv