ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πωγωνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλπάκιον από το δήμο Καλπακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ραβένια αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβούνι αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεγράδες αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιούμπα αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Δολιανών αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου (Βελλάς) αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ραβένια αποσπάται από το δήμο Καλπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικάτες αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάβροχον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόβαλτος αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτίσματα αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόδουλη αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βήσσανη αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανή αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεριάχιο αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρατίνιστα αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελβινάκιον αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Δελβινακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μερόπη αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς Πωγωνίου αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερόπη αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουψιά αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από το δήμο Άνω Πωγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από το δήμο Άνω Καλαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολό αποσπάται από την κοινότητα Πωγωνιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμάδες αποσπάται από την κοινότητα Πωγωνιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροσκιάδιον αποσπάται από την κοινότητα Πωγωνιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωγωνιανή αποσπάται από την κοινότητα Πωγωνιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδανη αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμοκόριον αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίστοβον αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Λάβδανης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 53Α - 11/03/2020

Ο οικισμός Λίμνη του δήμου μετονομάζεται σε Ζαραβίνα

Η κοινότητα Λίμνης του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Ζαραβίνας

Εκτύπωση  Αρχείο csv