ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σουλίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σαμονίδα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραμυθία από το δήμο Παραμυθιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δονάτος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώτιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβίτσα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαταριά αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστό αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετούσι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίτσα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάκα αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νουνεσάτιον αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλονίκη αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράται αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Δαφνούλα του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv