ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγιαλείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αίγιον από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωνησκαριά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv