ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων (Άρτης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από το δήμο Αθαμανίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαρπάριον αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv