ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γορτυνίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δημητσάνα από το δήμο Δημητσάνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ράδος αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκαλού αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλόγγος αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ριζοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάτουνα αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιγοβίστιον αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αιμυαλών αποσπάται από το δήμο Δημητσάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδάς αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλούμπα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρλαίικα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρρής αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάλω αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοράς αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοράχη αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιοδώρα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυσσαρέα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρνασσός αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουραίικα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθαρός αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ηραίας αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λώτης αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονέριον αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεροβούνι αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουθόα αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούσκαρη αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμάρι Γορτυνίας αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρνα αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεμνίτσα αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλογγοί αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσιναία αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοβάζαινα αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελέκιον αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάχλια αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελημάχιον αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσης αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαρίτσι αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούδελη αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Βάχλια αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιδιάκι αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόσκια αποσπάται από το δήμο Κοντοβαζαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρόπαια αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σπάθαρης αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Δάφνη αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιάνιον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερτσιά αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριποταμιά αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελλίτσα αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριαμάκος αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζίκιον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχαι αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάθαρης αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουμπίτσιον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαναράκι αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικονέριον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωδεκάμετρον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοβούνι αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Καρνέση αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουβέλι αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολομάδες αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναριά αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεόκτιστον αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυγδαλιά αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκαρίταινα αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλιανα αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτίνα αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παν αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεθύδριον αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάστα αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβούνιον αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριδάκιον αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από το δήμο Βυτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv