ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άργους-Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άργος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκοβα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τημένιον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο Νέας Κίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύνορο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv