ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ναυπακτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ναύπακτος από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Παλαιοχωράκιον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα Μπανιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηκαίικα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιάς αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριγάνι αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαμουλάδα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα Βομβοκούς αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βομβοκού αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χώρα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη Οξυά αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβον αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρω αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Στάχτης αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα Ναυπακτίας αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαμίλα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποκίστα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσογιαναίικα αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο Πυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόμορη αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανές αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδόκαστρον αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίστα αποσπάται από το δήμο Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακύνεια αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραούλια αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκαίικα αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντίρριον αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολύκρειον αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτοράχη αποσπάται από το δήμο Αντιρρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βασιλική αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλική αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβρούζα αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλαβρούζα αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρολίμνη αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο Χάλκειας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv