ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πλατανιά (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γεράνιον από την κοινότητα Γερανίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλαχερωνίτισσα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχερωνιτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Γεράνιον αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Κερατίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζουνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζουνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντομάρι αποσπάται από την κοινότητα Κοντομαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλιαχιανά αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλεμε αποσπάται από την κοινότητα Μάλεμε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από την κοινότητα Μανολιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μανολιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από την κοινότητα Μοδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ντερέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντερές αποσπάται από την κοινότητα Ντερέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμουδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ξαμουδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον Σιριλίου αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιρίλιον αποσπάται από την κοινότητα Σιριλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες Κυδωνίας αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατελλάριον αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβάριον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικιανός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από το δήμο Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από το δήμο Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Γερανίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Πλατανιά μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv