ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μουσούρων (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλικιανός από την κοινότητα Αλικιανού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Καράνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από την κοινότητα Καράνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από την κοινότητα Κουφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από την κοινότητα Λάκκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από την κοινότητα Μεσκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα Μεσκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από την κοινότητα Ορθουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από την κοινότητα Ορθουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από την κοινότητα Πρασέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από την κοινότητα Σέμπρωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από την κοινότητα Σκινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από την κοινότητα Σκινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από την κοινότητα Φουρνέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από την κοινότητα Ψαθογιάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από την κοινότητα Ψαθογιάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φουρνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χωστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σέμπρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αλικιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λαγγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νέα Ρούματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πρασές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκονίζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μπαμπιόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καράνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουφός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μεσκλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ορθούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ψαθόγιαννος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv