ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ακρωτηρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πιθάριον από την κοινότητα Αρωνίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αργουλιδές αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρώνι αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από την κοινότητα Αρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακιές αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντέρης αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα Χωρδακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του οικισμού Παξινός του δήμου διορθώνεται σε Παζινός

Ο οικισμός Αργουλιδές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρώνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κορακιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καντέρης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιβάδι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αγία Ζώνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μουζουρά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κουνουπιδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κάτω Μαράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ζορνάδης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ανεμόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Χωραφάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Αγία Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Παζινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Πιθάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Καμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χανίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv