ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παρνασσού (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύδροσος από την κοινότητα Πολυδρόσου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από την κοινότητα Λιλαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλαταριές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Επταλόφου

Ο νέος οικισμός Ζαμπειός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Επταλόφου

Ο νέος οικισμός Λιβάδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυδρόσου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζαμπειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αλαταριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv