ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυτινίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολιθάρι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούριτζα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 20/02/1871

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλλιέων

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 4Α - 20/02/1871

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κυτινίων

Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Καλλιέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μουσονίτσης

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριωτίσσης

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μουσονίτσης

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Ο οικισμός Δρέμισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρεμίσης

Ο οικισμός Γουρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουρίτσης

Ο οικισμός Στρώμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρώμνης

Το όνομα του οικισμού Γκούριτζα του δήμου διορθώνεται σε Γουρίτσα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Καλλιέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυρολιθάρι από την κοινότητα Μαυρολιθαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από την κοινότητα Αθανασίου Διάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Καστριωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσουνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από την κοινότητα Πανουργιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από την κοινότητα Πυράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από την κοινότητα Στρόμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv