ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γραβιάς (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γραβιά από την κοινότητα Γραβιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από την κοινότητα Αποστολιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από την κοινότητα Βαργιάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από την κοινότητα Καλοσκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από την κοινότητα Μαριολάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Οινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από την κοινότητα Σκλήθρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv