ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πυνδαίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στουρναραίικα από την κοινότητα Στουρναραίικων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαθύρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Βαθυρρεύματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλκάνον αποσπάται από την κοινότητα Βαλκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεγμένον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούρνος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψάλιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Πεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράμερον αποσπάται από την κοινότητα Παραμέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Στουρναραίικων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Πινδέων

Δ. Πινδέων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Πυνδαίων

Δ. Πυνδαίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Διαλεγμένον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τούρνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καψάλιον του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Ζωγραφαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαλκάνου

Ο νέος οικισμός Παναγιωταίϊκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαλκάνου

Ο νέος οικισμός Παναγία προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυνερίου

Ο νέος οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Ο νέος οικισμός Ισιώματα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Ο νέος οικισμός Καλλιθέα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Ο νέος οικισμός Καρυές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Ο νέος οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Ο νέος οικισμός Ψάρρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουρναραιίκων

Δ. Πινδέων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ζωγραφαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Μοσχόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λιβαδοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Στουρναραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Νέα Πεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Μεσοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παναγιωταίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βαλκάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ισιώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Σπίτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βαθύρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παράμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ψάρρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv