ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πιαλίων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρβουνολεπενίτσα

Ο οικισμός Στεφανοσαίοι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Μεγάλη Πολιάνα προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Πολιάνα Μικρή προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Γορζί προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Ραψίστα προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Μπελέτσι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Λεσιανά προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Παπαράντζα προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Ξυλοπάροικον προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Βακούφ-Τουρχάν προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Βαρμπόπη προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Τσαγκαλί προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Βαλαμάνδριον προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Βαλτσινόν προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Τσάρα προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Νικλίτσι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Μεγάρχη προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Διαλέσι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Γενέσι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Τόσκεσι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Γοργογύρι προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

ΦΕΚ 45Α - 18/02/1886

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρβουνολεπενίτσα στον οικισμό Βαρμπόπη

ΦΕΚ 159Α - 21/06/1888

Ο οικισμός Βαρμπόπη ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πρόδρομος ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 145Α - 16/06/1890

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πρόδρομος στον οικισμό Βαρμπόπη

16/06/1894

Ο οικισμός Βαρμπόπη ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πρόδρομος ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ασπρόβαλτος προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

Ο οικισμός Μεσιακά προσαρτάται στο δήμο Πιαλίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ασπρόβαλτος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεσιακά του δήμου καταργείται.

Δ. Πιαλίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 357Α - 30/12/1911

Ο οικισμός Βακούφ-Τουρχάν του δήμου μετονομάζεται σε Ελευθεροχώριον

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βαλτσινόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτσινού

Ο οικισμός Ραψίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραψίστης

Ο οικισμός Παπαράντζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαράντζης

Ο οικισμός Διαλέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διαλεσίου

Ο οικισμός Λεσιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεσιανών

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάρχης

Ο οικισμός Ξυλοπάροικον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοπαροίκου

Ο οικισμός Μπελέτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπελετσίου

Ο οικισμός Τσαγκαλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσαγκαλίου

Ο οικισμός Μεγάλη Πολιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Πολιάνας

Ο οικισμός Καρβουνολεπενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβουνολεπενίτσης

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προδρόμου

Ο οικισμός Βαρμπόπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρμπόπης

Ο οικισμός Βαλαμάνδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλτσινού

Ο οικισμός Τσάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλτσινού

Ο οικισμός Γενέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διαλεσίου

Ο οικισμός Στεφανοσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων

Ο οικισμός Γοργογύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοπαροίκου

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξυλοπαροίκου

Ο οικισμός Γορζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Πολιάνας

Ο οικισμός Πολιάνα Μικρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλης Πολιάνας

Ο οικισμός Νικλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προδρόμου

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρμπόπης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Πιαλείων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φήκη από την κοινότητα Φήκης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαμάνδριον αποσπάται από την κοινότητα Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλή αποσπάται από την κοινότητα Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Παραποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιαλεία αποσπάται από την κοινότητα Πιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Φήκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλύρα αποσπάται από την κοινότητα Φιλύρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λιλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Πιαλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βαλαμάνδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Φιλύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Φήκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv