ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κλεινοβού (Τρικάλων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κλεινόν από την κοινότητα Κλεινού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αηδών αποσπάται από την κοινότητα Αηδόνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Γλυκομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογριανή αποσπάται από την κοινότητα Καλογριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Κλεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάσια αποσπάται από την κοινότητα Κλεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσινο αποσπάται από την κοινότητα Κλεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Χρυσομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Γλυκομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Καλογριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Χρύσινο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Αηδών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Μπάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Κλεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv