ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νικηφόρου Φωκά (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γωνιά από την κοινότητα Γωνιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Ατσιποπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από την κοινότητα Γερανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Γωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από την κοινότητα Ζουριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από την κοινότητα Καλονύκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από την κοινότητα Ρουστίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από την κοινότητα Φρατζεσκιανών Μετοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από την κοινότητα Μούντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από την κοινότητα Μούντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από την κοινότητα Σαϊτουρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv