ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στρυμώνα (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέος Σκοπός από την κοινότητα Νέου Σκοπού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Βαλτοτοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μονόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από την κοινότητα Παραλιμνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από την κοινότητα Πεθελινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από την κοινότητα Ψυχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Ψυχικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Μονόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Νέος Σκοπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Παραλίμνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Πεθελινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv