ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκοτούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκοτούσσα από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από την κοινότητα Αμμουδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από την κοινότητα Γεφυρουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από την κοινότητα Μελενικιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Τυρολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv