ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βισαλτίας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δημητρίτσιον από την κοινότητα Δημητριτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελοι αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέργη αποσπάται από την κοινότητα Βέργης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από την κοινότητα Λυγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόκλεια αποσπάται από την κοινότητα Νικοκλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σησαμία αποσπάται από την κοινότητα Σησαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάδα αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Τριανταφυλλιάς και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μεσάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εξοχή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δημητρίτσιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νιγρίτα

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιγρίτα αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από το δήμο Νιγρίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανοχώριον αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίβηρα αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράγιλος αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροθάλασσα αποσπάται από το δήμο Τραγίλου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv