ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αχινού (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιτοχώριον από την κοινότητα Σιτοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από την κοινότητα Αχινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ζερβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λευκοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από την κοινότητα Πατρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Χουμνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από την κοινότητα Χουμνικού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ορεσκία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Αχινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Πατρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Λευκότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv