ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαραθοκάμπου (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαραθόκαμπος από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από την κοινότητα Κουμαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Σκουραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαραθόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Μαραθοκάμπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Κουμαίικων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σεβασταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πέρρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σκουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv