ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ευδήλου (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύδηλος από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από την κοινότητα Αρεθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από την κοινότητα Καραβοστάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Φραντάτου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φοίνικας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρεθούσης

Ο νέος οικισμός Δεκάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευδήλου

Ο νέος οικισμός Φύτεμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευδήλου

Ο νέος οικισμός Καλαμουρίδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φραντάτου

Ο νέος οικισμός Κρεμαστή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φραντάτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καλαμουρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δεκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φύτεμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv