ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαππαίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Επισκοπή από το δήμο Επισκοπής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από την κοινότητα Βιλανδρέδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από την κοινότητα Μυριοκεφάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από την κοινότητα Μυριοκεφάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv