ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λάμπης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σπήλιον από την κοινότητα Σπηλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Ακουμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από την κοινότητα Αρδάκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από την κοινότητα Καρινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κεντροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Κεντροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα Κεραμέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από την κοινότητα Κισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από την κοινότητα Μελάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μελάμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από την κοινότητα Μουρνές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα Μυξόρρουμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από την κοινότητα Ορνές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από την κοινότητα Σακτουρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από την κοινότητα Δριμίσκου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παξιμάδια δύο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπηλίου

Ο νέος οικισμός Παξιμάδια ένα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπηλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σπήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ακούμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Νέα Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Σακτούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κεραμές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άρδακτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Λαμπινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κάτω Σακτούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ακτούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Δρίμισκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Καρίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κεντροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κισσού Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παξιμάδια ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Φωτεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άνω Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Τριόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Φρατί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μέλαμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Δαριβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Παξιμάδια δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μουρνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Ορνέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μυξόρρουμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Βασιλείου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv