ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κουλούκωνα (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαράζον από την κοινότητα Γαράζου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Αγιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από την κοινότητα Αΐμονα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από την κοινότητα Απλαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από την κοινότητα Απλαδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα Βενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Βενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από την κοινότητα Γαράζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από την κοινότητα Δαμαβόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από την κοινότητα Δαμαβόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από την κοινότητα Δοξαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από την κοινότητα Θεοδώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα Καλύβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Χώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από την κοινότητα Χώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 91Α - 02/05/2001

Το Τοπικό Διαμέρισμα Αξού αποσπάται από το δήμο Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Το Τοπικό Διαμέρισμα Ζωνιανών αποσπάται από το δήμο Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv