ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γεροποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από την κοινότητα Περάματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από την κοινότητα Αγγελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάμαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα Καλανδαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα Καλανδαρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα Μελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από την κοινότητα Ορθέ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από την κοινότητα Πασαλιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Περάματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από την κοινότητα Ρουμελής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα Σισών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από την κοινότητα Σισών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα Χουμερίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλλέργος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλφάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλλέργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv