ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρκαδίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άδελε από την κοινότητα Άδελε και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Άδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Άδελε και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα Αμνάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Έρφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από την κοινότητα Κυριάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παγκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από την κοινότητα Σκουλουφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα Σκουλουφίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα Χαμαλευρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από την κοινότητα Χαρκίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα Χαρκίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άδελε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv