ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαναρίου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καναλλάκιον από την κοινότητα Καναλλακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Σκαφιδωτή αποσπάται από την κοινότητα Τρικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδούσσα αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχερουσία αποσπάται από την κοινότητα Αχερουσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνι αποσπάται από την κοινότητα Αχερουσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουβοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Βουβοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεκούριον αποσπάται από την κοινότητα Βουβοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνόπουλο αποσπάται από την κοινότητα Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάρα αποσπάται από την κοινότητα Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλα αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλι αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Λούτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Λούτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάρκισσος αποσπάται από την κοινότητα Ναρκίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σκαφιδωτή αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέμελο αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμον αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκνίδα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδορράχη αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκορφον αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βαλανιδούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Καναλλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κουκκούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κάτω Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Χόχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Μεσοπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Τσουκνίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Βουβοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Τσεκούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κορωνόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Θέμελο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Άνω Σκαφιδωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Αηδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Αχερουσία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κορυφούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Δίκορφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Μουζακαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Σταυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Τζάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Βαλανιδορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Νάρκισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Ξηρόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο οικισμός Κάτω Σκαφιδωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πάργας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv