ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λούρου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λούρος από την κοινότητα Λούρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Τρικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κοτσανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Κοτσανοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κοτσανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Κοτσανοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Σφηνωτό αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σφηνωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάτες αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνι αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Στεφάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ωρωπός αποσπάται από την κοινότητα Ωρωπού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Κοτσανόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κοντάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νέο Σφηνωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Τρίκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Λούρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Αλώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κάτω Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Άνω Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νέος Ωρωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κάτω Κοτσανόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv