ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζαλόγγου (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κανάλι από την κοινότητα Καναλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστροσυκιά αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδημα Κυράς αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Θέσις αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαδένδρον αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σαμψούς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σαμψούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σινώπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σινώπη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σινώπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα Ριζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ριζά αποσπάται από την κοινότητα Ριζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από την κοινότητα Χειμαδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Κρυοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μεγαδένδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Πήδημα Κυράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κάτω Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Εκκλησίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νέα Θέσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κάτω Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νέα Σαμψούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Νέα Σινώπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Καστροσυκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Καμαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρεβέζης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv