ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τοπείρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύλαλον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άβατον αποσπάται από την κοινότητα Αβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάνη αποσπάται από την κοινότητα Γαλάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αμισός αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκιζέλα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσσός αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδιοσταθμός αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα Ερασμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοκέντημα αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύρνος αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορφανόν αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέκαρχον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την κοινότητα Μαγγάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα Ολβίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοξόται αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμητή αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεμέλη αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλασσιά αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Τύμπανον αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποίμνη αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Τοξοτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Τοξοτών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv