ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βιστωνίδος (Ξάνθης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γενισέα από την κοινότητα Γενισαίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από την κοινότητα Διομηδείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από την κοινότητα Κουτσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από την κοινότητα Μαγικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από την κοινότητα Μαγικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από την κοινότητα Πολυσίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από την κοινότητα Πολυσίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από την κοινότητα Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αυξεντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πετεινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παλαιός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Διομήδεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Συδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Φελώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Μαγικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Τέκτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σέλινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Αλκυώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πολύσιτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γενισέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Νέος Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παλαιόν Κατράμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv