ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νέστορος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χώρα από το δήμο Χώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφάσιον αποσπάται από την κοινότητα Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από την κοινότητα Κορυφασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδα αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μυρσινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιό Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα Φλεσιάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιό Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μεταξάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φλεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κορυφάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μυρσινοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv