ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεθώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεθώνη από την κοινότητα Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαχανάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μεθώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκη αποσπάται από την κοινότητα Φοινίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Φοινικούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίζα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Φοινικούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Φοινικούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινικούς αποσπάται από την κοινότητα Φοινικούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καινούργιου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Δεντρούλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευαγγελισμού

Ο νέος οικισμός Βαράκες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καινούργιου Χωρίου

Ο νέος οικισμός Νεραντζιές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαχανάδας

Ο νέος οικισμός Κοκκινιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεθώνης

Ο νέος οικισμός Κρητικά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεθώνης

Ο νέος οικισμός Τάπια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεθώνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Λαχανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Τάπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Δεντρούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Σαπιέντζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Καινούργιο Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Βαράκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Σχίζα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φοινίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Νεραντζιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φοινικούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χουνάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv