ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κορώνη από την κοινότητα Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Βασιλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα Βουναρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα Καπλανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από την κοινότητα Κόμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από την κοινότητα Κόμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από την κοινότητα Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Φαλάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Χαροκοπιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκελλαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκελλαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Περούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv