ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δώριον από την κοινότητα Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα Κόκλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από την κοινότητα Κόκλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κούβελα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από την κοινότητα Κούβελα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλθη αποσπάται από την κοινότητα Μάλθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάλθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv