ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βουφράσου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χατζή

Ο οικισμός Βλαχόπουλον προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Αρναούταλη προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Γκρούστεσι προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Βελή προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπάσι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι Ζουρλοδερβίση αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάρμιγκα αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισπίσια αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογόνι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιώτη αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούτζη αποσπάται από το δήμο Σκάρμιγκος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δάσος των Χιλίων Χωρίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι Ζουρλοδερβίση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Σουλεϊμάναγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι τρείς του Ίσαρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι τρείς των Αλμπανέων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Σαγιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενοδοχείον Λυκοτραφίτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οσμάναγα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1851

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χατζή στον οικισμό Βλαχόπουλον

ΦΕΚ 34Α - 30/07/1856

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βλαχόπουλον στον οικισμό Χατζή

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βουφράδος

Δ. Βουφράδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βουφράσου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ρούτζη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νάσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κούμαρα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Σγουρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Δουβρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Καινουργιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Παληομηλιώτη προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Βουφράδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κούμαρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σγουρόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλάτανος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δουβρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληομηλιώτη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κοντογόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντογονίου

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελεκανάδας

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλάση

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτακίου

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρα

Ο οικισμός Βλαχόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχοπούλου

Ο οικισμός Πισπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πισπισίων

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζή

Ο οικισμός Μίσκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μίσκας

Ο οικισμός Γκρούστεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκρουστεσίου

Ο οικισμός Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρεμμυδίων

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουληναρίου

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρομηρίου

Ο οικισμός Μανιάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντογονίου

Ο οικισμός Μαργέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντογονίου

Ο οικισμός Ζαϊμόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πελεκανάδας

Ο οικισμός Καινουργιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Σκάρμιγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πισπισίων

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζή

Ο οικισμός Καρακασέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίσκας

Ο οικισμός Αρναούταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρουστεσίου

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρεμμυδίων

Ο οικισμός Μηλιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουληναρίου

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελή ή Βελή Πέρα

Ο οικισμός Καμπάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χανδρινού

Το όνομα του οικισμού Βελή του δήμου διορθώνεται σε Βελή ή Βελή Πέρα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βουφράδων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χατζή από την κοινότητα Χατζή και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από την κοινότητα Βλάση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουρτακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιώτιον αποσπάται από την κοινότητα Μηλιωτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 157Α - 03/07/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βουφράδος

Δ. Βουφράδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 157Α - 03/07/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βουφράδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μηλιώτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv