ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιπείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογγά

Ο οικισμός Πασαλίνα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Αραποχώρι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κλεισούρα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κόκκινον προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ρεμούσταφα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κουτσουμάδι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Σούμπαλι προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Λύκισα προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Γαμβριά προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λογγά από το δήμο Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράγκας

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνου

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκίσης

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακορρεύματος

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγάς

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουναρίων

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνου

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσης

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσης

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακορρεύματος

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακορρεύματος

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεμούσταφας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

Ο οικισμός Μελανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Νέα Κορώνη (Καντιάνικα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λογγά από την κοινότητα Λογγάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεραϊδόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα Αδριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βλασαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Νέα Κορώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Νεραϊδόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ανατολική Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv