ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Πέτρος

Ο οικισμός Αθάνι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Δράγανον προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Κομιλιό προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Διαμιλιάνη προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Διαμιλιάνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Μανάση προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Νικολής προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Πόντι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Ρουπακιά προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

Ο οικισμός Χορτάτα προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Απολλωνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Απολλωνίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χορτάτων

Ο οικισμός Κωμυλιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωμυλιού

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγάνου

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθανίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κωμυλιού

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Φάρος Δουκάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αθανίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αθανίου

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πέτρου

Ο οικισμός Πόντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικής

Το όνομα του οικισμού Κομιλιό του δήμου διορθώνεται σε Κωμυλιό

Ο δήμος καταργείται

Δ. Απολλωνίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλική από την κοινότητα Βασιλικής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από την κοινότητα Αθανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από την κοινότητα Αθανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από την κοινότητα Βουρνικά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από την κοινότητα Δραγάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δραγάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από την κοινότητα Ευγήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από την κοινότητα Ευγήρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από την κοινότητα Κομηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από την κοινότητα Κονταραίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μαραντοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από την κοινότητα Νικολή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από την κοινότητα Νικολή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από την κοινότητα Σύβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από την κοινότητα Χορτάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Πέτρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv