ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νέας Κούταλης (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοντιάς από την κοινότητα Κοντιά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από την κοινότητα Αγκαρυώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Κούταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από την κοινότητα Πορτιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από την κοινότητα Τσιμανδρίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεδινού

Ο νέος οικισμός Καστριά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσιμανδρίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουνάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κόμπιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Νέα Κούταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καστριά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αλογονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πορτιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Λειβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πολιόχνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κοντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Νέο Πεδινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αγκαρυώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Τσιμάνδρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv