ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μούδρου (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μούδρος από την κοινότητα Μούδρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από την κοινότητα Καμινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα Καμινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα Κοντοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από την κοινότητα Λύχνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από την κοινότητα Λύχνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από την κοινότητα Ρεπανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από την κοινότητα Ρεπανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοπουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από την κοινότητα Σκανδαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Φισίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από την κοινότητα Φισίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μούδρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρεπανίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κότσινας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κουκονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Άγιος Αλέξανδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κορτισώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Βοροσκόπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ανεμόεσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρωμανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Σκανδάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Ρουσσοπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Παναγία Λήμνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Μούδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Λύχνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Κοντοπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο οικισμός Φισίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήμνου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv