ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μακρύ Γιαλού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κουτσουράς από την κοινότητα Σταυροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Ορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Πεύκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Σχινοκαψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λιθινών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Κουτσουράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεραπέτρας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv