ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φάριδος (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαιοπαναγιά

Ο οικισμός Κουμουστά προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Ξηροκάμπι προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Αρκασάδες προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Λιακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Διπόταμα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Μπολιάνικα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Ανώγεια προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Λεύκη προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Ντόζα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Τραπεζοντή προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Μούσγα προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Κάκαρι προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Βάφια προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

09-12-1840

Ο οικισμός Καράσπαη αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο Κυδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιοπαναγιά στον οικισμό Ξηροκάμπι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ντόζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βάφια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάκαρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Διπόταμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπολιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανώγεια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μαμουσούμπαση προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βρυσικά προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

Ο οικισμός Ρασίναις προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Φάριδος (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κολομποκά προσαρτάται στο δήμο Φάριδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Φάριδος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανωγείων

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπαναγίας

Ο οικισμός Καράσπαη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καράσπαη

Ο οικισμός Ξηροκάμπι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροκαμπίου

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμινίων

Ο οικισμός Κολομποκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανωγείων

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανωγείων

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καράσπαη

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καράσπαη

Ο οικισμός Αρκασάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

Ο οικισμός Μαμουσούμπαση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

Ο οικισμός Λιακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

Ο οικισμός Κουμουστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

Ο οικισμός Μούσγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Ο οικισμός Ρασίναις ή Ρασίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμινίων

Το όνομα του οικισμού Ρασίναις του δήμου διορθώνεται σε Ρασίναις ή Ρασίνα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Φαρίδος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξηροκάμπιον από την κοινότητα Ξηροκαμπίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από την κοινότητα Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρνα αποσπάται από την κοινότητα Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοράνοι αποσπάται από την κοινότητα Γοράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαμπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαμπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαμπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταυλοί αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαμπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπαναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόριζα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπαναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπαναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πολοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαντίνα αποσπάται από την κοινότητα Πολοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από την κοινότητα Τραπεζαντής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Γόλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γοράνων

ΦΕΚ 253Α - 13/10/2005

To Τοπικό Διαμέρισμα Δάφνης του δήμου μετονομάζεται σε Καμινίων

Ο οικισμός Δάφνη του δήμου μετονομάζεται σε Καμίνια

ΦΕΚ 214Α - 20/10/2008

Ο οικισμός Τραπεζαντή του δήμου μετονομάζεται σε Τραπεζοντή

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λευκόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γοράνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ξηροκάμπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Τόριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πενταυλοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πολοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λιαντίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv